Среща – дискусия „Предизвикателствата пред хората, които заекват в България“.

Сдружение за инициативи по заекването (СИЗ) има удоволствието да ви покани на среща – дискусия „Предизвикателствата пред хората, които заекват в България“. 

Събитието е посветено на 22-ри октомври – Международния ден за информираност относно 
заекването. 

На дискусията ще бъдат обсъдени темите за нагласите на обществото и степента на толерантност към проблема, отношението на държавата към хората, които заекват и наличието на терапия за възрастни, случаите на дискриминация и прилагането на българското, европейското и международно законодателство спрямо тях, Директивата на ЕС за дискриминацията и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Ще си говорим за нашите права и правото да ГОВОРИШ, въпреки заекването си.

Резултатите от дискусията ще подпопомогнат финализирането на Хартата на общуването – документ, подготвян от СИЗ, партньорски НПО и експерти.

В събитието ще се включат представители на СИЗ, психолози, говорни терапевти, юристи, младежки активисти, хора, които заекват и представители на други НПО.

Срещата ще се състои на 22-ри октомври от 18.00 часа на адрес бул. Шипченски проход 65, ет. 5. 

Група за Взаимопомощ

Ела! Стани част от Група за Взаимопомощ!
За много заекващи групите за взаимопомощ са една от малкото възможности да обсъждат свободно заекването с други, които заекват... виж повече

Новини

Copyright © 2004 - 2017 Сдружение за Инициативи по Заекването