СИЗ отбелязва на 22.10.2014 Международният ден за информираност относно заекването

На 22-ри октомври се отбелязва Международният ден за информираност относно заекването, на който обръщаме внимание на усилията на общността на хората, които заекват, техните близки, говорните и други терапевти, да променят обществените нагласи относно заекването и да намалят негативните представи и дискриминацията, с които хората, които заекват, се сблъскват.

Какво е заекването?

Заекването е разстройство на речта, което засяга 1% от световното население, като 20% от децата преминават през такъв етап в развитието си и при тях съществува сериозен риск от развитие на хронично заекване в зряла възраст.

Изследванията и информираността относно заекването все още не са на достатъчно високо ниво, а неразбирането на проблема и дискриминацията и спрямо децата, и спрямо възрастните, които заекват, могат да доведат до социална изолация, негативно отношение и липса на достъп до образование и до пазара на труда.

По случай 22 октомври ние, от Сдружението за инициативи по заекването, бихме искали да припомним правата и задълженията на хората, които заекват. Списъкът е изграден въз основа на списък, съставен по време на 17-ата среща на американската Национална асоциация на заекващите в Чикаго, Илинойс, и допълнен на Третия световен конгрес на Международната асоциация за гладка реч в Ниборг, Дания.

Заекващите имат следните права:

 • Правото да заекват или да говорят гладко до степента, в която са способни или която си изберат.
 • Правото да общуват и да бъдат изслушвани независимо от степента на заекването си.
 • Правото към тях да се отнасят с уважение и да се зачита достойнството им от другите хора, групи, институции и медиите, независимо от степента на заекването.
 • Правото да се възползват от всички права, указани със закони или наредби, които важат и за гражданите, които не заекват.
 • Правото да бъдат информирани за терапевтични програми, включително за оценките за възможност за успех, провал или повторно появяване на проблема.
 • Правото да отстраняват несправедливостите при установена неспособност да се провежда терапия съгласно закона.
 • Правото да получават терапия, отговаряща на специфичните им нужди, от професионалисти, обучени да терапевтират заекване и свързаните с него проблеми.
 • Правото да избират и да участват в терапия, да избират да не се подлагат на терапия или да сменят терапията или терапевта без неудобство.

Заекващите имат следните задължения:

 • Задължението да разбират, че слушателите или участниците в разговора може да не са информирани за заекването и неговите последици или може да имат различна гледна точка относно заекването.
 • Задължението да различават онези реакции на слушателите или участниците в разговора, които са резултат от липса на информираност или познания (изненада или коментар), от реакции, които са резултат от липса на уважение (присмех, дискриминация).
 • Задължението да информират слушателите или участниците в разговора, ако им е необходимо повече време, за да се изкажат.
 • Задължението да подпомагат, когато е възможно, публичното обучение за заекването и неговите последици, особености и слабости.
 • Задължението да възприемат и да се отнасят с хората, които имат различия или проблеми, с уважение и да зачитат достойнството им.

Група за Взаимопомощ

Ела! Стани част от Група за Взаимопомощ!
За много заекващи групите за взаимопомощ са една от малкото възможности да обсъждат свободно заекването с други, които заекват... виж повече

Новини

Copyright © 2004 - 2017 Сдружение за Инициативи по Заекването