Отворено писмо на СИЗ по казуса Борисов-Стойнев в предаването “Още от деня”, БНТ на 3.9.2014

До г-н Даниел Чипев
Главен директор на Дирекция “Информация”
Българска национална телевизия
 
До г-н Бойко Борисов
председател на Политическа партия ГЕРБ
 
Уважаеми г-н Чипев,
Уважаеми г-н Борисов.
 
Сдружението за инициативи по заекването (СИЗ) е принудено да излезе с декларация във връзка със скорошното дискриминационно поведение на г-н Бойко Борисов към г-н Драгомир Стойнев в националния ефир. В предаването на г-н Димитър Цонев “Още от деня”, излъчено по БНТ на 3 септември 2014 г., в телефонно включване, г-н Борисов нееднократно си позволи да прекъсва и атакува политическия си опонент (за когото е публично известно, че е човек, който заеква), с неуместни реплики като “Не заеквай!” и пренебрежителни коментари като “Той не може да се изкаже даже“.
 
Като хора, които заекват, и като организация, която защитава правата на хората, които заекват, изразяваме недоумението си от поведението на г-н Борисов в предаването. Смятаме, че то е обидно и дава лош пример за отношение спрямо хората, които заекват.
 
С репликите си, насочени към заекването на  г-н Стойнев, г-н Борисов изпрати послание, че заекването на опонента му е резултат от притеснение, нервност при изричане на лъжи и прочие. С оглед на това, че по време на своя мандат като кмет на София г-н Борисов бе поканил в екипа си тогавашния председател на СИЗ г-жа Ирина Папанчева за заместник-кмет по социалните политики и интеграцията на хората с увреждания, очакванията ни са г-н Борисов да е наясно, че заекването е увреждане, а не симптом на нервност и изричане на неистини.
 
Г-н Борисов демонстрира как не трябва да се държим спрямо човек, който заеква. Не само неговото поведение, а и липсата на своевременна адекватна реакция от страна на водещия на предаването г-н Цонев оставиха у зрителите погрешно впечатление, че е нормално да бъде демонстрирано подобно пренебрежително отношение към заекването и към хората, които имат този проблем.
 
Бихме искали да припомним, че заекването е тежко нарушение на плавността на речта, което се усложнява от негативните реакции на околните към говора на човека, който заеква. Заекването не е израз на нервност или на несигурност в съдържанието на изказването от страна на човека, който заеква. Хората, които заекват, имат правото да се изразяват по начина, по който могат и по който избират да се изразяват. Те имат правото да бъдат изслушвани и да получават уважително отношение от другите хора, институции и медии, независимо от начина, по който говорят.
 
Искаме да подчертаем, че СИЗ не излиза с позиция, нито заема страна по отношение на обекта на спора между г-н Стойнев и г-н Борисов, нито относно верността на тезите им. Поводът за това писмо е единствено неуважителното и неприемливо третиране на заекването в национален ефир.
 
Надяваме се както г-н Борисов, така и г-н Цонев, който допусна подобно поведение в предаването си, да ревизират отношението и реакциите си към заекването и хората, които заекват.
 
С уважение,
Иван Митев,
Председател на Сдружението за инициативи по заекването

Група за Взаимопомощ

Ела! Стани част от Група за Взаимопомощ!
За много заекващи групите за взаимопомощ са една от малкото възможности да обсъждат свободно заекването с други, които заекват... виж повече

Новини

Copyright © 2004 - 2017 Сдружение за Инициативи по Заекването