За нас

Сдружение за инициативи по заекването - СИЗ (до март 2004 НАСИЗ) е сдружение с нестопанска цел, насочено към хората, които заекват, чийто брой в България е над 70 000 души. НАСИЗ е основана през 1992 година.

Нашата мисия е да даваме информация за заекването, терапията му и всичко, свързано с проблема, на хората, които заекват, на родителите на заекващи деца, както и на цялото общество. Да вдъхнем повече самочувствие на хората, които заекват, да покажем, че заекването не е дефект, а особеност на речта, да популяризираме проблема и да учим на толерантност към него.

Нашата визия е общество, в което заекващите хора не се срамуват и не изпитват вина заради заекването си. Общество, което приема хората, които заекват такива каквито са – хора като всички останали, заслужаващи уважение както всяко едно човешко същество.

Дейността на СИЗ включва:

  • Даване на безплатни съвети и информация за наличната говорна терапия у нас и по света.
  • Предоставяне на най-необходимите първоначални съвети на родители, чиито деца заекват.
  • Огласяване на проблема 'заекване' сред обществото с цел промяна на наложените щампи за възприемането му.
  • Осъществяване на контакт и сътрудничество между хората, свързани с този проблем.
  • Превод, издаване и разпространение на специализирана книжнина – брошури и книги с помощта на спонсори и издатели.
  • Организиране на терапия за младежи и възрастни.
  • Организиране на семинари на хора, които заекват и на родители на деца със заекване.

Нашето мото е:
“Да помогнем на хората, които заекват, да живеят без речеви, психологически и социален дефицит”.

Когато някой мълчи, не означава, че няма какво да ви каже.
Когато някой говори, не означава, че нещо ви казва.
Когато някой заеква, изчакайте го, защото не знаете кое време е изгубено и кое спечелено.
Защото човек е мяра за всичко.

Група за Взаимопомощ

Ела! Стани част от Група за Взаимопомощ!
За много заекващи групите за взаимопомощ са една от малкото възможности да обсъждат свободно заекването с други, които заекват... виж повече

Новини

Copyright © 2004 - 2017 Сдружение за Инициативи по Заекването