Устройство, което спира заекването вече е налично и в България

SpeechEasy е преносимо и незабележимо устройство за увеличаване плавността при говор и се използва от заекващи. Наподобява слухов апарат и се носи във или зад ухото. От дълго време се знае, че когато хора с проблеми по заекването изговарят едни и същи думи в унисон с друг говорител, техния говор става по-плавен. Това състояние е известно като „хорова реч”. Чрез чуване на собствения ви глас с изменение в тона, забавяне или комбинация от двете , SpeechEasy създава илюзи. Това наподобява „хорова реч”.

Изследвания, започнали преди 10 години в Университета Далхози и Университета в Източна Каролина са доказали убедително, че използването на DAF и FAF може да подобри плавността при говор до 90% при можество ситуации, включително четене, монолог, говорене по телефона или пред аудитория. Това изследване е публикувано във водещи научни списания.

SpeechEasy е тестван при над 150 души с проблеми по заекването. Апарата е увеличил плавността при говор на почти всеки от тях. Увеличаването в нивата на плавност обаче варират от 50% до 90%.

В Европа SpeechEasy се предлага от Аурисмед АС, Сандефьорд, Норвегия от март 2004 г. SpeechEasy е достъпен в България от юни 2009, предлаган от Аурисмед ЕООД, София.

http://www.aurismed.bg/

Група за Взаимопомощ

Ела! Стани част от Група за Взаимопомощ!
За много заекващи групите за взаимопомощ са една от малкото възможности да обсъждат свободно заекването с други, които заекват... виж повече

Новини

Copyright © 2004 - 2017 Сдружение за Инициативи по Заекването