СИЗ отбелязва Международният ден на хората с увреждания

„Отстоявайте правото си да говорите”, каза председателят на СИЗ Ивелин Шапков

Сдружение за инициативи за заекването (СИЗ) се присъединява към организациите, които отбелязват Международният ден на хората с увреждания. „Заекването е законодателно признато за увреждане в много европейски държави и прието като такова от Международната асоциация на хората, които заекват. Обществото обаче все още отказва да разпознае заекването като увреждане. Хората с други увреждания също често реагират скептично по този въпрос. И това не е изненадващо, след като голяма част от хората, които заекват, не искат да приемат заекването по този начин. Фактите обаче показват, че хора със заекване навсякъде по света страдат от дискриминация, изолация и липса на уважение и разбиране към проблема им. Посланието на СИЗ днес към всички хора, които заекват е – без значение дали се смятат за хора с увреждания или не – да отстояват правото си да говорят, да обшуват и да вършат квалифициран труд”, заяви председателят на СИЗ Ивелин Шапков.

Международният ден на хората с увреждания се започва като традиция с Международната година на хората с увреждания (1981). Денят цели да популяризира по-добро разбиране на уврежданията с фокус върху правата на хората с увреждания във всеки аспект на политическия, социалния, икономическия и културен живот в техните общности.

Група за Взаимопомощ

Ела! Стани част от Група за Взаимопомощ!
За много заекващи групите за взаимопомощ са една от малкото възможности да обсъждат свободно заекването с други, които заекват... виж повече

Новини

Copyright © 2004 - 2017 Сдружение за Инициативи по Заекването