СИЗ отбелязва Международен ден на хората с увреждания - 3 декември

Достойнство и справедливост за всички нас са в основата на тазгодишния Международен ден на хората с увреждания, който е днес, 3 декември Тази година отбелязваме и 60 годишния юбилей на хартата за Човешките права. В своето начало ООН осъзна, че достойнството, равноправието и неотменните права на всички членове на човешкия род са в основата на свободата, справедливостта и мира в света. Тези принципи, заедно с липсата на дискриминация са насочвали работата на ООН през изминалите 60 години и са съхранявали различните инструменти, включително и Конвенцията за правата на хората с увреждания. Конвенцията е най новото допълнение към структурата на международните човешки права, тя доизгражда и потвърждава това, че всички човешки права са универсални, неотложно свързани, взаимнозависими и допълващи се.

Група за Взаимопомощ

Ела! Стани част от Група за Взаимопомощ!
За много заекващи групите за взаимопомощ са една от малкото възможности да обсъждат свободно заекването с други, които заекват... виж повече

Новини

Copyright © 2004 - 2017 Сдружение за Инициативи по Заекването