Ползването на телефона

Много хора, независимо дали заекват или не, могат да имат трудности при ползването на телефона.

Послушайте и погледайте в някои моменти как хора без да заекват водят телефонните си разговори. Някои забавят няколко секунди отговора, докато си съберат мислите или изяснят намерението си. Няколко “Ъ” в изречението понякога нарушават гладкостта на речта. Други могат да бъдат много изразителни с жестове на лицето и ръцете си, а също така да говорят много високо и агресивно.

Използването на телефона може да бъде мъчително и хората би трябвало да се научат да се справят с него по-свободно и сами.

Ако, като човек със заекване, воденето на телефонни разговори представлява особен проблем за Вас, тогава може би ще намерите следващите практически съвети полезни.

Провеждането на телефонен разговор

Би могло да бъде разделено на три фази: подготовка, самият разговор и оценка.

Подготовката

Преди всичко трябва да сте много наясно ЗАЩО телефонирате. Набележете предварително върху лист ключовите точки на разговора.

Опитайте се да телефонирате на приятели или роднини преди да проведете важен разговор. Това може би ще Ви помогне да се отпуснете и да добиете по-вярна рамка за Вашето поведение.

Ако сте планирали няколко телефонни обаждания, то тогава ги подредете, започвайки с тези, които Ви създават най-малък страх и напрежение.

Не гледайте да отлагате разговор, който е необходимо да проведете. Такива разговори ще станат по-трудни и стресови.

Същността на разговора

Много често трудната част е да се добереш до търсения човек, преминавайки през телефонната централа. Имайте “под ръка” първите “лесни думи”, които да започнете! Бъдете уверен в това, което искате да кажете. Ако се случи още в началото да получите речеви блок, все пак заеквайте открито и леко, не се опитвайте да насилвате произнасянето на думите и най-главното – не се притеснявайте толкова от възникналото мълчание Такива паузи се срещат при всички разговори. Концентрирайте се върху това, което искате да кажете вместо да се притеснявате от блоковете. Вашата цел е да общувате, независимо дали има заекване или ни. Обърнете внимание на и си спомнете за Вашата гладка реч. Много хора, които заекват забравят за периодите си на гладка реч и се концентрират само върху заекването си. Усещайте вкуса на гладката реч, провеждайте и други телефонни разговори, когато се чувствате отпуснат и готов за гладка реч. Ковете желязото, докато е горещо.

Гладката реч поражда увереност и увереността поражда гладка реч.

Би било добре понякога да се наблюдавате в огледалото, когато говорите по телефона. Това може да бъде много полезно, тъй като бихте имали възможност да видите къде по лицето и тялото Ви се съсредоточава напрегнатостта.

Ако упорствате с трудните разговори, ще започнете да разговаряте по-добре и ще добивате все повече увереност.

Оценката

Много хора, не само, които заекват, понякога си дават сметка, че не речта им не е била достатъчно гладка и че не са се справили да предадат информацията по начина, по който биха желали.

Ако сте почувствали, че отделен разговор е бил стресов и сте заеквали повече от обичайното, опитайте се да забравите този момент. Възприемайте го позитивно и си напомняйте, че ще има и други разговори, когато ще заеквате по-малко. Не е трагедия, че заеквате. Учете се и вземайте положителното от всяко речево преживяване.

Запишете на касета, ако е възможно някои телефонни разговори у дома си. Проследете речта си внимателно и най-вече скоростта на говорене и процеса на достигане до блок. Опитвайте се да се учите от всеки запис и си начертавайте план за следващия разговор. След известно време това ще стане естествен процес и телефонът ще се превърне от враг в приятел.

Телефонно повикване

Това е другата част от телефонната връзка, над която не бихте могли да имате контрол. Но и тук можете да направите нещата по-леки за преодоляване. Винаги отговаряйте по свой изграден модел. Не се втурвайте веднага към апарата след позвъняването. Отново имайте под ръка готови думи: започвате отговора с думите, които са Ви по-лесни за изказване – името на Вашата организация или фирма, Вашето фамилно име или нещо друго.

Ако разговаряте в близост до други хора, концентрирайте се единствено върху воденето на разговора.

Приемете, че другите може би ви слушат и виждат Вашето заекване, но не допускайте присъствието им да Ви отвлича от разговора и от целта му.

Не се страхувайте от началната тишина, ако първата дума не тръгне лесно. Опитайте се да се успокоите и да отпуснете лицевите си мускули, както и да “излъжете” страха от телефона.

В ерата на мобилните комуникации

Може би като заекващ човек се страхувате да се сдобиете с мобилен телефон. Това поражда ужаса да бъдете застигнат от обаждане по всяко време и на всяко място: на улицата, в автобуса, в кафенето. Все места, където сте оградени от незаекващи хора и където не можете да се скриете, за да проведете на спокойствие разговора си. Налице е и още един страх: мобилните комуникации са скъпи и дали другият ще има търпението да изслуша блоковете Ви, а дори да го има собствената Ви деликатност би могла да Ви притеснява в такава ситуация. Практиката обаче показва друго: осмелите ли се да си купите тази играчка за възрастни, може би ще изпитате неловкост и притеснение при първото обаждане. Може би ще Ви споходят и при второто. При третото ще има само отсянка от напрежение, докато в края на краищата това не се превърне в автоматизъм за Вас, в нещо, което правите без дори да се замислите и – следователно – без напрежение и тежки блокове. Перманентното присъствие на мобилния телефон в живота Ви ще прогони призрака на телефона-враг и изобличител, и ще го превърне в телефона-приятел и връзка със света.

Основният съвет

Практиката ще Ви помогне да водите телефонни разговори с по-голяма лекота, а това ще Ви направи по-щастливи и уверени.

Тръгвайте по-смело срещу страха от телефона. Разговаряте въпреки него, въпреки несигурността и обземащото Ви отчаяние при така успешна телефонна комуникация.

Провеждайте повече разговори с най-близките си хора, за да практикувате.

Опитвайте се да бъдете “телефонистът” във Вашия дом.

Открито признайте, че имате заекване. Вероятно би било трудно за вас, ако през целия си живот сте избягвали да говорите за това. Но започнете ли веднъж, ще става все по-лесно и естествено, а страховете Ви ще намаляват. Опитвайте се да давате повече информация за заекването на приятелите и познатите си. Много хора споделят, че изповедта на говорния им проблем, намалява значително напрежението и комплексите, до които заекването води. Ако хората, които срещате знаят, че сте заекващ, ще са подготвени да очакват възникващите в речта Ви паузи.

Наблюдавайте и слушайте хората, които не заекват, докато говорят по телефона и ще забележите, че и в тяхната реч често липсва гладкост и има колебания.

Бихте могли да практикувате с други заекващи хора – това дава спокойствие и усещане за съпричастност.

Накрая – практикувайте, практикувайте, практикувайте... Не позволявайте тази малка пластмасова кутийка да вземе връх над Вас.

А сега.. Позвънете на някого!

Група за Взаимопомощ

Ела! Стани част от Група за Взаимопомощ!
За много заекващи групите за взаимопомощ са една от малкото възможности да обсъждат свободно заекването с други, които заекват... виж повече

Новини

Copyright © 2004 - 2017 Сдружение за Инициативи по Заекването