Нашите дарители

През първите две години на същестуването си СИЗ получи ценна финансова подкрепа, благодарение на която предприе важни за хората, които заекват в страната и за популяризирането на проблема, инициативи. В течение на две последователни години Стефан Богданов, българин, живеещ в Швейцария, който също заеква, дари на СИЗ 300 евро за брошури и за осъществяване на мероприятията му. Благодарение на тази помощ СИЗ беше регистрирано в началото на 2004 г. на мястото на Националната асоциация за самопомощ и инициативи по заекването (НАСИЗ).

В края на 2004 г. Германо-българската индустриално-търговска камара подпомогна СИЗ с 600 лв. за организирането на национален семинар. Семинарът се проведе на 8 и 9 април 2005г. в Банкя.

Европейската лига на асоциациите на хора, които заекват (ЕЛСА), отпусна $130 на СИЗ за публикуването на детската илюстрована книжка „Аз заеквам” с автор Ирина Папанчева през април 2005 г. Книжката беше публикувана в края на същия месец.

През 2006 г. Стефан Богданов подпомогна сдружението с 300 евро за осъществяване на инициативи. През 2007 г. Стефан дари 100 лева за организиране на семинар „Наслаждавай се на живота и забрави страховете си”. И до този момент Стефан Богданов подкрепя финансово СИЗ с ежегодни дарения.

СИЗ благодари сърдечно на своите дарители!

Група за Взаимопомощ

Ела! Стани част от Група за Взаимопомощ!
За много заекващи групите за взаимопомощ са една от малкото възможности да обсъждат свободно заекването с други, които заекват... виж повече

Новини

Copyright © 2004 - 2017 Сдружение за Инициативи по Заекването