Европейският форум на хората с увреждания изпраща открито писмо до Барозу

Европейският форум на хората с увреждания (ЕФХУ) изпрати в края на миналата седмица открито писмо до председателя на бъдещата Европейска комисия Жозе Мануел Дурау Барозу, призовавайки всички малцинствени групи по Член 13 да бъдат представени в Комитета на комисарите за дискриминация и фундаментални въпроси, съобщиха от организацията.

“ЕФХУ представлява интересите на 50 милиона души в Европа, които имат увреждания, като защитава техните права спрямо ЕС и им дава сигурност, че никакво решение или инициатива на Европейско ниво биха били взети, без да бъдат съобразени с тях”, се казва в писмото.

Организацията приветства предложението да бъде създаден специален Комитет на комисарите, който ще се занимава с дискриминацията и фундаменталните права.

“Вярваме, че напречния подход на най-високо политическо равнище е най-добрият начин да се борим с дискриминацията в съответствие с Член 13 от Договорите на ЕС”, се казва още в писмото.

Писмото също подчертава, че в проекта за Европейска конституция принципа за анти-дискриминация е част от целите на ЕС и трябва да бъде взет предвид при определянето на всички Европейски политики и законодателства.

В съзвучие с принципите, заложени в Договорите на ЕС, един такъв комитет трябва да се справя с дискриминацията на всяко равнище, засегнато от Член 13, включително уврежданията, според организацията.

“Убедени сме, г-н Барозу, че Вие споделяте гледната точка на движението на хората с увреждания и че това ще бъде началото на един плодотворен диалог, който ще доведе до една по-съпричастна Европа, включваща и хората с увреждания”, пишат авторите.

Група за Взаимопомощ

Ела! Стани част от Група за Взаимопомощ!
За много заекващи групите за взаимопомощ са една от малкото възможности да обсъждат свободно заекването с други, които заекват... виж повече

Новини

Copyright © 2004 - 2017 Сдружение за Инициативи по Заекването