ЕЛСА организира седма младежка среща в Англия

Европейската лига на асоциациите на хора, които заекват (ЕЛСА) организира седма младежка среща от 25 до 31 Юли 2009г. в Гигълсуик, Англия Темата на срещата е „Правото да говорим.Разглеждане на човешките права и междукултурен диалог"

Срещата, която е частично финансирана от Европейската младежка фондация към Съвета на Европа и ЕЛСА, ще започне в Събота вечер и ще продължи до Петък сутрин.

Програмата ще включва семинари, лекции, презентации, социални мероприятия и много други дейности.

Максималният брой участници ще бъде 36, като целта е в Англия да се съберат млади хора, които заекват и които мислят за доброволческа работа в своите национални сдружения на хора, които заекват или искат да станат членове на управителните им съвети.

По време на срещата те ще имат възможност да се свържат с други хора със същия проблем, да научат за работата на националните сдружения, да споделят страховете, притесненията и успехите си, да практикуват своите говорни техники в една спокойна и разбираща среда и да имат речеви изяви, които иначе биха избягвали със смущение. Организаторите на срещата се надяват, че тя ще вдъхнови младите делегати да участват в работата на своите сдружения и ще има значим ефект върху личностното им развитие.

Таксата за участие е 120 евро, като тя включва пълен пансион, започващ с вечеря в Събота и приключващ със закуската в Петък.

Всички участници ще получат 50% възвращаемост на разходите си за път.

Всяко национално сдружение трябва да номинира четирима участници (две момичета и две момчета), двама от които ще бъдат резерви. Номинираните младежи трябва да отговарят на следните изисквания: да заекват, да са на възраст между 18 и 26 г., да не са участвали в предходните младежки срещи на ЕЛСА и да владеят английски в степен, която би им позволила да вземат активно участие в срещата, тъй като това ще е работният език. В тази връзка Сдружение за инициативи по заекването кани своите членове, които имат желание да участват в срещата, да изпращат кратка мотивация, която да съдържа очакванията им към мероприятието на zaekvane.bg@gmail.com до 30 Април 2009 г.

Запитвания могат да бъдат отправяни към zaekvane.bg@gmail.com, а също и към представителите на ЕЛСА:
Anita Blom: anitablom@telia.com
Edwin Farr: elsa.europe@totalise.co.uk

Група за Взаимопомощ

Ела! Стани част от Група за Взаимопомощ!
За много заекващи групите за взаимопомощ са една от малкото възможности да обсъждат свободно заекването с други, които заекват... виж повече

Новини

Copyright © 2004 - 2017 Сдружение за Инициативи по Заекването