ЕЛСА организира пета младежка среща в Ниймехен, Холандия

Европейската лига на асоциациите на хора, които заекват организира своята пета младежка среща през юли 2005г. в Ниймехен, Холандия. Европейската лига на асоциациите на хора, които заекват организира своята пета младежка среща през юли 2005г. в Наймехен, Холандия.

Срещата ще продължи шест дни от неделя 17 юли вечерта до събота 23 юли сутринта. Срещата ще се състои от семинари, лекции, презентации, социални мероприятия и много други дейности.

Темата на срещата е Заекването и медиите – възможности за младите хора да работят с медиите.

Срещата е предназначена за млади хора, които заекват и които мислят за доброволческа работа в своите национални сдружения на хора, които заекват или искат да станат членове на управителните им съвети.

По време на срещата младите хора, които заекват, ще имат възможност да се свържат с други хора със същия проблем, да научат за работата на националните сдружения, да споделят страховете, притесненията и успехите си, да практикуват своите говорни техники в една спокойна и разбираща среда и да имат речеви изяви, които иначе биха избягвали със смущение.

Организаторите на срещата се надяват, че тя ще вдъхнови младите делегати да участват в работата на своите сдружения и ще има значим ефект върху личностното им развитие.

Броят на участниците в срещата не бива да надхвърля 36.

Срещата ще бъде частично финансирана от Европейската младежка фондация към Съвета на Европа и ЕЛСА.

Таксата за участие е 100 евро за шестте дни като тя включва пълен пансион, започващ с вечеря в неделя и приключващ със закуската в събота.

Всички участници ще получат 50% възвращаемост на разходите си за път.

Затова всяка Национална асоциация трябва да избере по четирима участници, според следните изисквания:

1. Изисква се посочване на четирима души – две момичета и две момчета (от които 1+1 са резерви), за да се осигури баланс между половете.

2. Младежите трябва да бъдат на възраст между 18 и 26 години на 17 юли 2005 г.

3. Изборът трябва да бъде направен по справедлив начин. Всички хора, които заекват трябва да бъдат информирани за срещата. Отворен писмен конкурс, организиран от всяка национална асоциация, би бил уместен. Участниците трябва да бъдат членове на асоциацията.

4. Всички участници трябва да имат сравнително добри познания по английски. Не е нужно перфектното му езика, но участниците трябва да умеят да общуват на него, тъй като той ще е работният език на семинара. Всеки участник ще трябва да направи кратко представяне и да участва активно в различните дейности. Всяко изказване ще бъде посрещано с пълно уважение.

5. Участници, които са били и на предишните младежки срещи или не отговарят на възрастовия критерий на този етап не е желателно да се включат, но могат да бъдат избрани за резерви. Ако няма достатъчно кандидатури, срещата може да бъде отворена за тях.

6. Всеки участник трябва сам да организира пътуването си до Центъра за конференции в Гросбеек (Groesbeek), близо до Ниймехен (Nijmegen) и да се погрижи за застраховките си.

7. Всеки участник трябва да изпрати на ЕЛСА преди срещата анкета, в която трябва да отговори на няколко прости въпроса. Подробности ще бъдат изпратени след получаването на кандидатурите.

8. Плащането на 50% от разходите за път ще стане след успешното приключване на срещата.

9. Ще има възможност за оставане в центъра за конференции в събота вечер, 16 юли. Цената на нощувката, включваща закуска и обяд в неделя, ще бъде 30 евро.

10. Допълнителни подробности ще бъдат изпратени на всеки участник след избора му.

11. Участниците може да искат да разгледат уеб сайта на ЕЛСА www.elsa.info и да разгледат информацията за срещите от 2000 и 2003г. в секцията “Младежки срещи”.

12. Имената на участниците заедно с име, адрес, телефонен номер, имейл, възраст и пол трябва да бъдат изпратени на Анира Блом - elsa.europe@telia.com

Краен срок за получаване на кандидатури за участие – 30 април 2005г.

Запитвания могат да бъдат правени и до председателя на ЕЛСА Едуин Фар elsa.europe@totalise.co.uk

Група за Взаимопомощ

Ела! Стани част от Група за Взаимопомощ!
За много заекващи групите за взаимопомощ са една от малкото възможности да обсъждат свободно заекването с други, които заекват... виж повече

Новини

Copyright © 2004 - 2017 Сдружение за Инициативи по Заекването