Въведение в невро лингвистическото програмиране за преодоляване на заекването

Невро Лингвистическото Програмиране (НЛП) е една нова и многообещеваща методика за преодоляването на заекването развита от американския майстор по НЛП Боби Боденхамер. Тя е продължение на интегралната система на хексагона на Джон Харисон и дава конкретни методи как да се преодолее системата на заекването. ББ казва – Ако говориш добре при упределени условия можеш да говориш добре при всички условия.

НЛП представлява комбинация от различни методи и е основана формално през 80-те години. Най важните елементи от нея са физиологията на Павлов, сементиката на Корсипски, лингуистиката на Бандлер и Гриндер, терапията Gestalt на Фриц Перлс и хипнозата на Милтон Ериксон.

Аз нямам формално обрабование по НЛП и моите познания се базират на отделни курсове и четене на книги и преди всичко на книгата на ББ “Освояване на плавна реч” излязла в печат преди една година. Аз съм избрал като въведение тези елементи то НЛП, които според моя опит могат да се използвуват в самопомощ. За по-задълбочено приложение на методите на НЛП за преодоляването на заекването е нужно задълбочено занимание гореспоменатата книга.

Какво е НЛП?

При проблема на заекването НЛП се пита –
· Какво се случва когато човек заеква?
· Как мозъка се научава да заеква или не при определени условия?
· Кои са функционални компоненти на мозъчната функция които причинява заекването?

НЛП се стреми да реши проблема на заекването с помощта на матриксовия модел на невросемнтикатa.

Матрицата на значениетото при заекването се определя от 6 елемента:

Self Аз Аз съм глупав, Аз съм много чувствителен
Power Мощ страхувам се да говоря, не мога да говоря пред публика, не мога да контролирам положението
Purpose, Цел Аз сигурно ще заекна, няма да мога да говоря
Time, Време Заекването ми е постоянно,Заекването ми е генетично
Others, Други Другите не искат аз да заеквам, Аз съм по малоценен от ...Аз съм изолиран
World, Свят Аз не мога да контролирам живота си, Света е жесток с мен, Аз нямам успех в живота

В съзнанието на заекващия се създава следващия филм -

· Аз давам подаръци на майка ми но тя ги игнорира
· Аз съм малоценен
· Ако имах цена щяха да ме приемат
· Аз желая по добре да не бях се раждал
· Аз не искам да ставам сутрин.

НЛП смята че значенията или рамките (frames) са най важното за съзнанието, което ръковода държанието. Според НЛП ако значенията които определят заекването не са в съзнанието, то те няма да могат да го определят.

Заекващия създава сам своята матрица на заекването създаваайки така наречените рамки или значения. За заекващия значението на заекването се окачествява като лошо и затова то трябва да се избегне. А ние знаеме че страха от заекването създава заекването. И така дяволския кръг се затваря.

Редактиране на собствения филм

Какво виждаш на тази картина - стара жена или младо момиче?

В нашия филм на съзнанинието имаме винаги неща които са на пръв план и на заден план. Заекващия има често на пръв план в съзнанието чуството, че има страх да не заекне, а на втори план има сигурността че може да говори плавно. В този смисъл важно е да се редактира филма ни така че страха да остане на заден план а увереността че можеме да говориме плавно да излезе на пръв план. За тази цел трябва да се осъзнаята ресурсите които командуват тези състояния на съзнанието.

Например представи си какво качество би искал да имаш на пръв план – Вяра, смелост, центрираност, чувство на контрол, ентусиазъм.

Какви се ресурсите за негативните състояния, напр. на страха.

Кои картини създават в теб страх.

Може също да си представиш ресурси от звуци и от чувства.

Напиши:

· кои са твоите лични ресурси които са свързани с плавен говор
· кои са твоите лични ресурси които са свързани със заекване

Направи опит да си представиш:

· Състояние на съзнанието когато имаш на първи план страх и неговите ресурси.
· Разгледай на задния си план в съзнанието си позитивните ресурси
· Реши да ги поставиш на пръв план.
· Постави негативните ресурси на заден план а позитивните на пръв план.

Диаграма на смяна на негативните ресурси (страх от заекването) с позитивни ресурси (смелост и вяра)

Важно да осъзнаеме нашите позитивни и негативни ресурси. Изкуството се състои, да осъзнавами винаги нашия вътрешен филм и да редакционираме така че позитивните ресурси да са на пръв план.

Управление на Състоянията

Направи следното упражнение –

1. Представи си минало състояние свързано със заекване
2. Докато ти беше в това състояние какво характеризираше това състояние. Опиши го.
3. Представи си минало състояние свързано с плавна реч
4. Докато ти беше в това състояние какво характеризираше това състояние. Опиши го.

Докато заекваш ти осъзнаваш състоянието си.
Важното е да осъзнаеш ясно и състоянието в което си когато говориш плавно. Целта се състои в това да осъзнаем тези състояния и да се научиме да ги контролираме, а не да се оставиме те да ни контролират.

Ние трябва да се учиме да идентифицираме през всеки момент съзнанието, в което се намираме. Опитай сега да характеризираш съзнанието, в което се намираш.

· Колко чисто е това състояние?
· Съответства ли това състояние на онова, което ти искаш да имаш?
· В какво точно се състои разликата между заекващото и плавното състояние на съзнанието?

Опитай се да определиш качеството, свойството, интензитета, например живост, близост, цвят, движение, значения на думи и т.н. на тези съзнания. Как ги чувствуваш? Опитай са да ги характеризираш.

· Ментално
· Емоционално
· Соматично
· Духовно
· Лично

Индуциране (контрол) на състоянията За да управляваме мозъка си и да поддържаме състояние на контрол трябва да се научиме как се добереме до желаното състояние. Има два начина за това –

· С помощта на паметта – спомням си когато....
· С помощта на представата и въобръжението – как би изглеждало, би се чувствало и би се чуло ако...

За да се научиме да контролираме състоянията на съзнанията се иска упражнения, практика и време. Ние години сме се научили добре да достигнеме състоянието на заекването. А сега е нужно и време как да хвръкнем в състоянието което искаме.

Упражнение – достигане на състоянието на заекване и на плавна реч

Според ББ а и според СБ метода на припомнянето на определено състояние е по-лесен от въобръжението. Ако ние си припомниме определена случка ние изцяло сме там. Ние виждаме същите картини, чуваме същата музика и имаме същите чувства.

А. Спомни си скорошно време когато говореше много плавно. Представи си сега че ти си в това състояние. Виж какво виждаше когато говореше когато говореше плавно, - не се виждай сам а какво е около теб и останалите хора около теб. Чуй какво чуваше когато говореше плавно.

1. Забележи как се чувствуваш в състоянието на плавен говор
2. Забележи как си говориш с вътрешния глас
3. Отбележи качеството на картините които виждаш

Б. А сега си припомни една скорошна случка когато заекваше и беше в състояние на блок. Направи сега същото. Представи си че си по времето на заекването и на блока. Виж какво виждаше когато говореше когато заекваше, - не се виждай сам а какво е около теб и останалите хора около теб. Чуй какво чуваше когато беше в блок плавно.

1. Забележи как се чувствуваш в състоянието на блок
2. Забележи как си говориш с вътрешния глас
3. Отбележи качеството на картините които виждаш.

Запиши разликата на тези две съзнания Практикувай влизането и излизането от тези две положения.

Смяна на състоянията

Състоянията не остават същите, а се променят постоянно. Изброй състоянията си, тяхното изменение и трансформация. Ако искаш може всекидневно да регистрираш състоянията и как те идват и си отиват. По такъв начин ще видиш, че не си винаги в състояние на блокада. Твоята система от дух и тяло може да излезе от това състояние. Разбира се контекста в който ти се намираш определя дали ти заекваш или не. Важното е че ти винаги излизаш от състоянието на блокадата. Занимай се определено време как ти излизаш от състоянията на блокадата. Какво правиш за да постигнеш това? Как фокусираш промяната? Как се различава вътрешния диалог?

Интензитет и засилване

Състоянията имат различен интензитет. Някои блокиращи състояния са по-интензивни от други. Измери интензитета на различните състояния. Каква е тяхната степен на сила и слабост? Колко дълго изживяваш тези състояния? До колко те доминират съзнанието ти?

Искаш да говориш плавно? Придобий това като интензивараш вътрешния филм на съзнание си. Филма можеш да измениш по два начина. Първо като интензивираш менталните картини, звуци и чувства. Втория начин е да смениш начина по който ти говориш на себе си.

Важно е начина как ти си говориш. Използвувай засилващи изрази като “аз мога да говоря плавно, аз го правя през цялото време” По такъв начин ти по-често ще изживееш това състояние. Не всички състояния имат същия интензитет, научи се да изменяш техния интензитет. С каква методика ти сменяш интензитета им?

Ръководенето на състоянията изисква да се развие висока степен на съзнание на нашите състояния. Това означава да идентифицираме какво е състоянието, колко дълго ние сме в него, неговата посока, фокус и предмет.

Забележка от СБ.

Според моя опит един метод осъзнаване на състоянията е медитацията. Може да се започне с няколко минути на медитация всеки ден, да речеме сутрин след ставане и вечер преди заспиване. Медитацията се състои в наблюдаване на дишането и на филма на съзнанието. В тези минути ние тренираме съзнанието си да наблюдаваме как на екрана на съзнанието се прожектира нашия вътрешен филм. Опитвай се само да регистраш и окачествиш състоянията без да се отъждествяваш с тях. Регистрирай кои от тези състояния са свързани с блокиране и кои са свързани с плавна реч. След известно време ще се научиш да наблюдаваш състоянието на съзнанието си през цялото време.

Стратегията на състоянията

Всички държания са продукт на процеси, картини, звуци, чувства, вкус, миризма и метафорни значения, които ние отдаваме на това състояние. Ти имаш стратегия как да постигнеш състояние на блокада, а също и стратегия, когато постигаш състояние на плавна реч. Мозъка ти е научил как да прави и двете неща. Мозъка ти може да научи как да създаде състояние на плавна реч през цялото време. Няма нужда да се учиш да говориш плавно защото вече можеш да говориш плавно.

Прекъсване на състоянията

С прекъсване на състоянията се подразбира прекратяването на всички състояния на системата дух-тяло които ти искаш да спреш. Например ако ти дискутираш с жена си, то звъненето на телефона от колегата ти от работата те поставя в професионално състояние.

Дай на някой позволение да те прекъсне всеки път когато блокираш. Когато те прекъснат, ти можеш да достигнеш състоянието на плавна реч и да продължиш да говориш плавно. В НЛП това се нарича стратегия на прекъсване. Ако ние постоянно прекъснеме стратегията на мозъка да прави нещо ние го тренираме да прави нещо ново. Някои се научават да менят състоянията си веднага, някои имат нужда от повече време.

Закотвяне на състоянията

Сега искаме да използвуваме сигнал с помощта на който ние може да измениме състоянието на блокада и го свържеме със състояние на плавен говор. Това се нарича reframing или реконструкция.

Закотвянето работи като Павловско кондициониране на състоянията и зависи от интензивност, чистотата и уникалността. Котвата може да се постави от НЛП терапевта който играе ролята на хипно терапевт, но може да се постави и авто-хипнотично от заекващия.

1. Интензивност
Цели се да закотвиш чисто състояние на върха на неговата интензивност. Котвата трябва да се постави когато сме в добро състояние.

2. Чистота
Цели се да закотвиш едно чисто състояние когато се чувствуваш особено щастлив.

3.Уникалност
Колкото е по-уникален един стимул, който се закотвя, толкова по-добре. Ако използвуваш кинестетична котва избери едно място което ти можеш лесно да репрудуцираш и което е естествено и целесъобразно. Ако избереш котва с пипане избери место което ти не пипаш редовно. Използувай кожата а не плат, тъй като облеклото може да смени положението си.

Реализация и закотвяне на състояние

1. Идентифициране на състоянието което ти искаш да закотвиш
2. Назови напълно състоянието
3. Закотви положението когато то е оптимално силно
4. Практикувай влизане и излизане в състоянието
5. Проложи ресурното състояние на време и място в твоя всекидневен живот

Упражнение – реализация и закотвяне на състояние

1. Идентифицирай състоянието което ти искаш да закотвиш (спокойствие, релаксация и т.н.)
Какво състояние искаж да реализираш? Опиши го. Когато започнеш да говориш за състоянието ти започваш да влизаш в него.
2. Назови напълно това състояние
Спомни си една случка когато ти напълно преживяваше това състояние
· Помисли си за времето когато ти го бе реализирал по много силен и мошен начин
· Какви мисли имаше по това време?
· Какво ти е нужно за да достигнеш това състояние. Направи го по-близко? или по-ясно? Или говори по-позитивно?
· До колко си сега в това състояние? Почувствай го, нека то нарасне, нека се удвои. · Какво би могло още да увеличи преживяването ти?
Ако имаш трудности да достигнеш състоянието попитай – Какво би станало ако ти наистина достигна това състояние?
3. Закотви положението когато то е оптимално силно
Направи котва чрез пипане на определено място, чрез жест или звук, когато състоянието е в максимум.
4. Практикувай влизане и излизане в състоянието. Прекъсни и отново реализирай състоянието.
· Снимай състоянието със всичко, което виждаш, чуваш и чувствуваш
· Сега практикувай влизане и излизане в това състояние така че да можеш да “хвръкнеш” в това състояние когато и да поискаш.
5. Приложи това ресурсно състояние на време или място в твоя всекидневен живот.
· В коя от всекидневните активности можеш да приложиш това състояние
· Представи си времето, почувствувай го и изстреляй котвата
· Представи ви си че ти би имал тези чувства, мисли и отношения така както ги искаш
· Престави си, че това състояние трансформира нещата, когато ти въобразяваш, че вършиш определена дейност
· Забележи промяната на активността и се радвай на това

Прилагане на ресурси

1. Представи си ресурсно състояние
Ресурното състояние е онова което ти дава сила. Ресурса може да бъде мисъл, чувство, идея, вярване, ценност или спомен. Кое ресурсно състояние ти искаш да приложиш на състоянието на страх от заекването?

2. Засили и закотви
Засили ресурсното състояние и го закотви с докосване, зрение, звук, дума, комбинация от тези...

3. Приложи ресурсното положение на състоянието на страх от заекване
По такъв начин ти поставяш страха от заекването в ресурсното положение

4. Приложи състоянието в бъдещето (future pacing)
Представи си новото състояние на съзнанието ти и го пренеси в бъдещето.Какво би било ако ти говориш от това ресурсно положение, а не от състоянието на страх от заекване.

5. Анализирай качеството, здравето и баланса които резултират за теб
Дали резултата ще подобри качеството на живота ти? Дали всяка част от твоето съзнание и тяло се съгласяват?

от книгата “Усвояване на плавна реч” на Боб Боденхамер

Превод и селекция от книгата Mastering Blocking and Stuttering A handbook for gainging fluency, Bobby Bodenhammer: Стефан Богданов

Група за Взаимопомощ

Ела! Стани част от Група за Взаимопомощ!
За много заекващи групите за взаимопомощ са една от малкото възможности да обсъждат свободно заекването с други, които заекват... виж повече

Новини

Copyright © 2004 - 2017 Сдружение за Инициативи по Заекването