Декларация за правото на заекване

С настоящия текст ние декларираме, че хората, които заекват, трябва да бъдат приемани като хора, които имат заекване. Ние може да изберем да потърсим подкрепа, за да постигнем гладка реч или да заекваме по-малко, но може и да не направим този избор. Това е наше право. Не е приемливо да очаквате или да настоявате речта ни да звучи по-гладко. Ние заекваме. Това е начинът, по който говорим.

И независимо че се твърди, че днес разнообразието се цени, често не се прави необходимото за съобразяване с хората, които заекват – независимо дали на работното място, при обучение или при използване на ежедневни услуги. По-скоро се очаква, че ние трябва да се стремим да „преодолеем“ заекването си и да говорим различно. Поотделно всеки един от нас може да иска или дори да се опитва да говори гладко. Но като общност отхвърляме идеята, че всички ние трябва да спрем да заекваме.

Никоя организация не може да твърди, че уважава и цени равноправието и разнообразието, ако не позволява да се чуят и оценят и гласовете на онези, които заекват. Ние призоваваме организациите и институциите да работят съвместно с хората, които заекват, за да са сигурни, че всички ние, които заекваме, получаваме уважението, което всеки човек заслужава; и трябва да има място и за нас.

Наше право е да говорим по начина, по който говорим.

 

За повече информация: https://stamily.org/declarationrighttostutter/

Група за Взаимопомощ

Ела! Стани част от Група за Взаимопомощ!
За много заекващи групите за взаимопомощ са една от малкото възможности да обсъждат свободно заекването с други, които заекват... виж повече

Новини

Copyright © 2004 - 2017 Сдружение за Инициативи по Заекването