Хексагона на заекването (по Джон Харисон)

Хексагонът се състои от Физиологически реакции, Поведения, Емоции, Усещания, Вярвания, Намерения

Физиологически реакции: заекване и всички свързани със заекването физиологически реакции като натегнати мускули на диафагма, устни, висок пулд, сърцибиене и т. н.

Поведения: стискане на устните, навесена стойка, негледане в очите на събеседника и т.н.

Емоции: развълнуваност, притеснение, чувство на неудобство, фрустрация, радост и т.н.

Перцепции, усещания: това е онова което ние възприемаме. Тези усещания са оформени от онова което ние вярвяме. Ако ние видиме че някой шушука по времето когато ние говориме ние го възприемаме като критика или забележка поради нашето заекване.

Вярвания: за разлика от перцепциите, които се влияят от емоциите и от онова което чувствуваме за определено време, те са много по постоянни. Ние може да имаме определени религизни вярвания, да вярваме че сме дебели или тънки или пък да вярваме че сме различни, защото заекваме.

Намерения: когато имаме говорен блок ние искаме да кажеме определена дума, от друга страна ние искаме да скриеме нашите чувства или страх. При наличие на различни намерения ние блокираме нашия говор.

Всяка точка на хексагона действува на всички останали точки и всички заедно представляват една система. Как действуват различните елементи на хексагона? Например, да речем ако един човек има терапия за говор. Тя или той има успех при терапията и придобиват гладка реч. Но в следващите седмици и месеци лицето не променя елементите в своя хексагон, т.е. то има негативни емоции страх, ядове и итн, които действуват негативно на неговите усещания, на вярванията какво е възможно, на намеренията които са несигурни и противоположни и в края на сметката води до физиологически реакции с неправилно дишане и заекване.

Как функционира хексагона?

Първи сценарий - негативен хексагон

Боб е стеснителен млад човек, който няма успех като писател. Той иска да набере кураж и да се представи на атрактивна жена Сали. Той иска да каже – Добър ден, аз съм Боб, искаш ли да пиеме нещо. Но нека да погледнеме нещата от гледна точка на хексагона. Боб възприема че Сали е атрактивна е привлечен от нея. Но тъй като Боб смята че не и равен, автоматически и дава тя да има мощ над него. Тъй като Боб автоматически се постява на по-низко ниво той вярва че Сали не се интересува от него. На Боб наистина е привлечен от Сели и настоява. Но той вярва от опит че може би ще има трудност да си каже името. Така той вече има негативни емоции – страхува се да бъде наранен от Сали и ако тя го отхвърли. Боб е в стрес със много адреналин в кръвта си повишен пулс и страха му се увеличава от секунда на секунда. Мускилите са му натегнати. Той е готов да реагира в схемата “борба или бягство”. От друга страна Боб се стреми да е отпуснат и да добие самочувствие. Но не може да победи разбира се вътрешното си напрежение и неудобство. Неговите намерения са противоположни – от една страна иска да говори със Сали а от друга не може да се отпусне и да бъде спонтанен, а и се страхува да бъде отблъснат. И така като казва “аз съм Боб” два силни страха излизат на повърхността – страха че той може да заекне и страха че може би ще изглежда агресивен. И той се връща в зоната на комфорт и задържа. Но от другата страна той също се опитва да говори. Така конфликтното желание да говори и да се сдържа го раздвоява. То генерира чувство на паника и той ще загуби контакт със себе си с със Сали. В състояние на безсилие той може със сила да се опита да изкара думата, но това още повече ще затвори гърлото му, ще натегне мускулите му и като набере въздух в гърдите, той ще се опита да избута думите. Той ще е блокиран докато паниката започва да намалява и мускилите му започнат да релаксират и ще може да продължи изречението. И така виждаме че всичи елементи на хексагона се засилват и действуват негативно на говора.

Ако сменим сценария

Нека Боб да се опитва да заговори същата госпожица. Боб има успех като писател и е уверен във възможностите си. Той има позитивни емоции на самоувереност и вярва че може да предложи нещо на Сали. Боб възприема че е равен на Сали и има мощ над нея. Той не е зависим от отговора и тъй като знае своята стойност. Боб е релаксиран и неговите физиологически реакции са нормални. И така няма чувство на паника и няма нужда да задържа нещо. Така той свободно може да каже името си. В този случай всички елементи на хексагона действуват позитивно на другите елементи и резултата е плавна реч.

Забележки

Джон Харисон въвежда интегралния концепт за заекването и така наречения хексагон на заекването. Хексагона има 6 елемента, но всеки заекващ може да направи свой хексагон с повече или по-малко фактори.

Упражнение

Какви са факторите на заекването ти и как могат те да се систематизират с помощта на хексагона?

· Как действуват отделните елементи на хексагона при заекване ти?

· Създай свой Хексагон за основните фактори на заекване ти чрез анализ на собствения си опит.

· Наблюдавай как действуват един на друг елементите на този хексагон, как влияят те на на другите елементи на твоя Хексагона и на говора ти.

· Създавай план на действие как да работиш за да изменениш елементите на хексагона си за да създадеш Хексагон на плавния говор.

Превод и адаптация от книгата How to Conquer Your Fears of Speaking Before People, John Harrison, National Stuttering Association: Стефан Богданов, представане на Семинар на СИЗ, Велинград, 2006

 

Група за Взаимопомощ

Ела! Стани част от Група за Взаимопомощ!
За много заекващи групите за взаимопомощ са една от малкото възможности да обсъждат свободно заекването с други, които заекват... виж повече

Новини

Copyright © 2004 - 2017 Сдружение за Инициативи по Заекването