Семинар представи методи за преодоляване на заекването

Съвременни методи за справяне с проблема заекване бяха представени на национален семинар на тема „Комплексни подходи при преодоляване на заекването”, организиран от Сдружението за инициативи по заекването (СИЗ, www.zaekvane-bg.com) на 30.09 и 01.10.2006г. в хотел „Елбрус”, Велинград. Двайсет души от цялата страна взеха активно участие в семинара, като се включиха в практически упражнения и дискусии по темата. Лекторът, г-н Стефан Богданов, е българин, живеещ от дълги години в Швейцария, който е преодолял проблема си, благодарение на представените методи.

„Заекването е първостепенният индикатор на нашите емоции и чувства. Можем да го преодолеем само, ако по-добре познаваме себе си и с позитивна нагласа тръгнем към промяната на всички елементи на своя хексагон на заекването.”, сподели председателят на СИЗ Анета Милева след семинара.

Броят на хората, които заекват в България възлиза на 70-80,000 души.

Група за Взаимопомощ

Ела! Стани част от Група за Взаимопомощ!
За много заекващи групите за взаимопомощ са една от малкото възможности да обсъждат свободно заекването с други, които заекват... виж повече

Новини

Copyright © 2004 - 2017 Сдружение за Инициативи по Заекването