СИЗ с офис в центъра на София

Офисът ще бъде използван като информационен център и приемна по проблемите на заекването. Сдружението за инициативи по заекването спечели конкурс за отдаване под наем на помещение публична общинска собственост и през м.януари 2008г. беше подписан Договор между кмета на р-н "Средец" и председателя на УС на СИЗ по силата на който на Сдружението се отдава помещение за офис на ул."Христо Белчев" № 36 за срок от 5г.

Офисът ще бъде използван като информационен център и приемна по проблемите на заекването. Ръководството на СИЗ се обърна за помощ при обзавеждането с мебели и техническо оборудване към 7 големи фирми и банки. От ръководството на Първа инвестиционна банка получихме уверение,че ще ни предоставят компютри.

Управителния съвет на СИЗ се обръща към своите членове и симпатизанти да се включат при обзавеждането на помещението, тъй като сдружението не разполага с необходимия финансов ресурс. От 10 март в офиса ще започнат групови занимания под ръководството на преподаватели и студенти по специалност "Логопедия" от Нов Български университет.

Група за Взаимопомощ

Ела! Стани част от Група за Взаимопомощ!
За много заекващи групите за взаимопомощ са една от малкото възможности да обсъждат свободно заекването с други, които заекват... виж повече

Новини

Copyright © 2004 - 2017 Сдружение за Инициативи по Заекването