Ирина Папанчева изпрати брошури за заекването в Столична община

Зам. кметът на Столична община по „Здравеопазване, социални дейности и интеграция на хора с увреждания” г-жа Ирина Папанчева изпрати брошура „Как да реагираме, когато общуваме с хора, които заекват” на ръководителите на ресори в Столична община и районните кметове по случай 22 октомври - Международния ден за информираност относно заекването.

В придружаващото писмо г-жа Папанчева се обръща с молба брошурите да бъдат разпространени сред служителите, които имат пряк контакт с граждани като част от служебните си задължения.

„Въпреки че в България заекват около 80 000 души, обществеността знае твърде малко за проблема, което води до неправилни нагласа и отношение към носителите му.
За тези нагласи допринасят изкуството и градският фолклор, обикновено представящи хората, които заекват като смешни, свити и непривлекателни персонажи.
Затова на 22 октомври по цял свят сдруженията на хора, които заекват организират мероприятия с цел повишаване на информираността относно заекването и разкриване на действителния облик на носителите му: хора като всички останали, желаещи единствено да упражняват изконното си човешко право да говорят и да бъдат изслушвани.”, се казва в писмото на г-жа Папанчева.

Г-жа Ирина Папанчева е автор на детската илюстрована книжка „Аз заеквам” и член на Управителния съвет на Сдружение за инициативи по заекването.

Група за Взаимопомощ

Ела! Стани част от Група за Взаимопомощ!
За много заекващи групите за взаимопомощ са една от малкото възможности да обсъждат свободно заекването с други, които заекват... виж повече

Новини

Copyright © 2004 - 2017 Сдружение за Инициативи по Заекването