Полезно

Много хора, независимо дали заекват или не, могат да имат трудности при ползването на телефона...

Щефан Трьомел, директор на Европейския форум на хората с увреждания (ЕФХУ) пред News.bg, интервю...

1. Не прекъсвайте детето си по време на говорене. Изчакайте търпеливо какво иска да каже и едва...

Група за Взаимопомощ

Ела! Стани част от Група за Взаимопомощ!
За много заекващи групите за взаимопомощ са една от малкото възможности да обсъждат свободно заекването с други, които заекват... виж повече

Новини

Copyright © 2004 - 2017 Сдружение за Инициативи по Заекването