Полезно

Обикновено сме свикнали да виждаме хората със заекване да живеят свой, собствен живот,...

Един ден, през пролетта на 1982 година, влязох във фото на 24-та улица, близо до дома ми в Сан...

След много години самонаблюдение и кършене на рамене с членовете на Националната организация на...

Интернет промени начина, по който хората общуват помежду си. Мрежата, е-мейлите, месинджър...

Пътеката към успеха при терапията на заекването трябва да бъде различна за всяко дете, младеж...

Какво трябва да знаете и защо.

Уважаеми колеги,

Повечето от хората, които се...

ЕЛСА подтиква към по-нататъшна активна промяна и развитие по отношение заетостта на хората,...

Този списък представлява ръководство за правата и задълженията на хората, които заекват. Той бе...

Съвременна информация и съвети за родители и всички, които са в контакт с деца със заекване и...

Семействата на деца, които заекват, често са изправени пред много въпроси и проблеми. Целта на...

Група за Взаимопомощ

Ела! Стани част от Група за Взаимопомощ!
За много заекващи групите за взаимопомощ са една от малкото възможности да обсъждат свободно заекването с други, които заекват... виж повече

Новини

Copyright © 2004 - 2017 Сдружение за Инициативи по Заекването