Полезно

Ранните години в живота на всеки човек притежават властта да залагат психични модели, които...

Тоастмастерс подходът към реториката в десет стъпки НАРЪЧНИК ПО РЕТОРИКА -...

Изключително интересна, дипломната работа на Мария Манева, психолог от Нов Български Университет...

Хексагонът се състои от Физиологически реакции, Поведения, Емоции, Усещания, Вярвания, Намерения...

Методиката на Свободния Говор е адаптация от John Harrison на "Speaking Circles",...

Невро Лингвистическото Програмиране (НЛП) е една нова и многообещеваща методика за...

Първа Глава: Същност на Заекването

Заекването е говорно разстройство, което засяга над 60...

Обзор на психологически ориентирани терапии на заекването.

Плавно Заекване (Подходи към...

Какво е психичната сила и каква връзка има тя със заекването?

Психичната сила е...

Преди няколко години тичах с приятел край морето в провинцията на север от Сан Франциско. Беше...

Група за Взаимопомощ

Ела! Стани част от Група за Взаимопомощ!
За много заекващи групите за взаимопомощ са една от малкото възможности да обсъждат свободно заекването с други, които заекват... виж повече

Новини

Copyright © 2004 - 2017 Сдружение за Инициативи по Заекването