Стартира пилотен проект по Програма „Младеж”

Десет български младежи, пет от които заекващи, ще заминат за Виена от 15 до 21 октомври 2006 г. по проект на Сдружение за инициативи по заекването (СИЗ), финансиран от Програма „Младеж” на Европейската комисия. В проекта „Комуникация без граници”, по който партньор на СИЗ е групата "Европа - нашият общ дом " със седалище Виена, ще вземат участие двадесет младежи от България и Австрия на възраст между 18 и 25 години, с различен социален произход, като общо десет от тях ще заекват.

Целта на проекта е социална интеграция на младежите, които заекват, както и обмен на информация и общуване между млади хора от държава-членка на ЕС и страна, чието присъединяване предстои.

Приоритети на проекта са преодоляване на дискриминацията по отношение на заекващите младежи, създаване на позитивна нагласа и разбиране у участниците спрямо различията , културен обмен между българските и австрийски младежи и изграждане на усещане за принадлежност към обединена Европа.

Българските младежи, които не заекват, трябва да бъдат от малки населени места, от социални кръгове с по-ограничени финансови възможности, невладеещи или слабо владеещи чужд език. Подборът на младежите ще се осъществи от Управителния съвет на СИЗ в съответствие с целите и задачите на проекта. Предимство ще имат младежи, които до сега не са имали възможност да пътуват в чужбина.

СИЗ очаква желаещите да участват да изпратят кратко представяне и очакванията си към проекта в рамките на максимум две страници на имейл zaekvane@abv.bg или на адрес п.к. 136, София 1784 до 22 септември.

Този проект се реализира с помощта на програма „Младеж” на Европейския съюз, координираща се от Държавната агенция за младежта и спорта.

Съдържанието на този проект не отразява задължително позицията на Европейската общност, програма „Младеж” и ДАМС
 

Група за Взаимопомощ

Ела! Стани част от Група за Взаимопомощ!
За много заекващи групите за взаимопомощ са една от малкото възможности да обсъждат свободно заекването с други, които заекват... виж повече

Новини

Copyright © 2004 - 2017 Сдружение за Инициативи по Заекването