Младежи със заекване ще могат да учат в Спортната академия

В отговор на писмо на Сдружението за инициативи по заекването НСА премахна ограничението за дефекти в говора при кандидатстване в Националната спортна академия (НСА).

В писмото, изпратено от Председателя на УС на СИЗ Анета Милева до Ректора на НСА проф. Лъчезар Димитров,през февруари тази година, се позовавахме на чл. 4, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация, който забранява всяка пряка или непряка дискриминация, основана на увреждане или на всякакви други признаци.

Членове на нашето сдружение са хора с престижни професии като преводачи, икономисти, лекари, юристи, инженери и др., които въпреки говорния си проблем са завършили висши учебни заведения и са успели да си извоюват достойно място в обществото.

СИЗ отправи искане ограничението засягащо хората със заекване, да бъде отстранено от изискванията за кандидатстване в НСА и предупреди, че противен случай ще сезира официално Комисията за защита от дискриминация за започване на производство по защита от дискриминация.

Писмото беше написано след сигнал на наши членове. Това е голям успех за СИЗ и за хората, които заекват. Подобен акт на дискриминация е недопустим в страна-членка на Европейския съюз. Призоваваме всички хора със заекване, които бъдат подложени на дискриминация от институции или организации, да ни сигнализират, за да ги защитим.

Група за Взаимопомощ

Ела! Стани част от Група за Взаимопомощ!
За много заекващи групите за взаимопомощ са една от малкото възможности да обсъждат свободно заекването с други, които заекват... виж повече

Новини

Copyright © 2004 - 2017 Сдружение за Инициативи по Заекването