Електронен асистент за плавен говор VoiceAmp

Г-н Стефан Ангелов сподели със СИЗ, че отскоро в България се предлага електронния асистент за плавен говор VoiceAmp. Основното при използване на технологията за борба със заекването е ефектът на „съдружен говор” или „съдружна реч”, което най-общо представлява изказване на същите думи, докато заекващия говори. От практиката е известно, че когато заекващия шепти, пее или говори в съдружие с друг човек, говорът му до голяма степен става плавен. Докато в миналото този ефект е бил възможен с помощта на друг човек, най-често говорен терапевт по време на лечение, днес същият ефект е възможен и с помощта на електронно устройство (говорен асистент).

Съвременните устройства за плавен говор най-често съчетават няколко ефекта, които използвани в комбинация, водят до максимални резултати. Това са ефектите на Забавена Обратна Връзка (от англ. Delayed Auditory Feedback), Честотно Изменена Обратна Връзка (от англ. Altered Auditory Feedback), технология за подтискане на паразитните странични шумове, както и технология за подтискането на блокове при говор (от англ. Masking Auditory Feedback). Устройствата работят като улавят гласа на заекващия, преработват речта му чрез ефектите и изпращат сигнала до слуха на заекващия, който чува гласа си с контролирано закъснение, промяна на тона и изчистен от странични шумове. Това създава усещането на заекващия, че заедно с него говори друг човек, който изказва същите думи по същото време.

В комбинация ефектите дават увеличена увереност да се изкажат трудните звуци и при 80% от заекващите резултатите могат да достигат до 90-95% плавен говор при ползване на устройството. Резултатът е видим при провеждане на тест с продължителност около 2 часа. По време на теста се правят упражнения при различни комбинации на ефектите с цел да се открие оптималната настройка за конкретния вид заекване.

Компанията VoiceAmp разработва електронни устройства за заекване през последните 25 години. Създател на компанията е инж. Алан Фолк. Последния модел е електронния асистент VA 601.

VA 601 е предпочитаното устройство от заекващи и логопеди в Европа. Устройството е с големината на кредитна карта и съчетава четирите познати ефекта за коригиране на заекването. Предлага се и с програма, която дава възможност на логопедите да провеждат тестове и да откриват максимално ефективната настройка, при която се достига плавен говор. Паметта му позволява избор между четири програми. Сигналът се предава посредством кабел или чрез безжична технология, чрез използването на малък говорител, който се поставя като слухов апарат.

Цената на устройството заедно с програмата е около 2 300 лв., а пакетът за безжично предаване на сигнала може да бъде закупен отделно за около 1030 лв. Компанията има представителство в България.

Ето и видео материал на английски език, който демонстрира ефекта от устройството: http://www.voiceamp.net/va601howitworks.php

Контакт за записване на тест и повече информация:
Стефан Ангелов
VoiceAmp България
тел. 0889 077 637
ел. поща: stefan.y.angelov@gmail.com
уеб сайт: www.voiceamp.net

Група за Взаимопомощ

Ела! Стани част от Група за Взаимопомощ!
За много заекващи групите за взаимопомощ са една от малкото възможности да обсъждат свободно заекването с други, които заекват... виж повече

Новини

Copyright © 2004 - 2017 Сдружение за Инициативи по Заекването